Skip to content

Zápis do ZUŠ Krnov na školní rok 2019/2020

Základní umělecká škola Krnov uskuteční ve středu 29. května 2019 zápis žáků do Hudebního oboru a po dobrých zkušenostech z minulých let ve čtvrtek 30. května 2019 zápis žáků do všech nehudebních oborů /Výtvarný, Literárně dramatický a Taneční obor/ na následující školní rok 2019/2020.

Před samotným zápisem je nutností vyplnění on-line přihlášky, kterou naleznete na webových stránkách školy www.zuskrnov.cz v sekci „Dokumenty/Přihláška žáka on-line“. Zde předem vyplníte interaktivní formulář a urychlíte si tak v pohodlí svého domova agendu, která v den konání zápisu probíhá.

Pozor: vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí do ZUŠ Krnov. Ta slouží pouze k urychlení administrace.

Podrobnější informace k vykonání talentové zkoušky a školném pak naleznete zde:

Brožura str.1
Brožura str.2

Videogalerii naší školy naleznete zde: VIDEOGALERIE 1 VIDEOGALERIE 2

Fotogalerii naší školy naleznete zede: FOTOGALERIE

Školné a výpůjčné na školní rok 2019/2020

Na vás a vaše děti se těší celý kolektiv zaměstnanců ZUŠ Krnov.