Skip to content

Změna údajů a ETK

Vážení rodiče, žáci, zákonní zástupci, přátelé naší školy,

nedávno proběhla v naší elektronické databázi žáků další aktualizace údajů. Připomínáme, že máte možnost sledovat přes internet záznamy o výuce pedagogů, kteří si již vedou svoji třídní dokumentaci v elektronické podobě.

V tomto školním roce jsou to všechny nehudební obory:  taneční – ped. Špičková, literárně dramatický – ped. Jurošková Bezručová, výtvarný – ped. Steiningerová, Steininger a dalších deset pedagogů  individuální výuky: Baran, Dorosiňski, Panayotov, Foltýn, Šidlovský, Tlach, Trávníček, Unčovský, Waldhansová, Zdrálková .

V následujícím školním roce 2014/15 bude elektronická dokumentace vedena všemi pedagogy.

Došlo také ke změně telefonického spojení „pevné linky“ na školu. Zůstává pouze číslo 554 611 030 pro obě budovy, po 17.00 hodině přebírá přepojování automatická ústředna s volbami na jednotlivé učebny (příloha).

K e-mailové komunikaci s třídními učiteli jsou vytvořeny nové adresy – s příjmením učitele a koncovkou @zuskrnov.cz  (např. novotny@zuskrnov.cz )

Telefonní čísla + e-maily

Věříme, že tyto změny vás rodiče i nás pedagogy posunou dále ke vzájemné pokojenosti.