Skip to content

ZUŠ Krnov se úspěšně zapojila do projektu EU

Mezi dílčí strategické cíle ZUŠ Krnov patří také:  Získávání mimorozpočtových zdrojů

Využití společenské zodpovědnosti národních a nadnárodních firem v získávání mimorozpočtových zdrojů. Důsledné sledování nabídky dotací MSK, EU, města Krnov, nadací, sponzorů apod., v získávání těchto finančních prostředků a ty následně promyšleným způsobem využít k nadstandardnímu chodu školy.

Naše škola se úspěšně zapojila do evropského projektu Moravskoslezského kraje, jehož cílem je vytvořit optimální podmínky pro modernizacivýuku v základních uměleckých školách.

Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Název projektu:  Modernizace výuky a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Registrační číslo: CZ.1.10/2.1.00/29.01722

Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj

Hlavním cílem projektu je vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání žáků ve 21 základních uměleckých školách zapojených do projektu. Dalšími, specifickými, cíli jsou rozšířit a modernizovat tyto základní umělecké školy, zvýšit efektivitu a  atraktivitu výuky, zlepšit využívání moderních informačních technologií, zkvalitnit přípravu žáků pro případné studium na konzervatořích a školách s uměleckým zaměřením a zkvalitnit trávení volného času dětí a mládeže.

Výstupem projektu bude 29 vybavených učeben novým vybavením na 21 základních uměleckých školách v  Moravskoslezském kraji (bude pořízeno vybavení pro hudební a výtvarné obory).

Projekt je spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů. Zbylých 15% celkových způsobilých výdajů hradí Moravskoslezský kraj.

Naše škola tím získá: moderní multifunkční učebnu hudební nauky vybavenou novými notebooky, interaktivním projektorem a novou multifunkční tabulí, dále pak nástrojové vybavení pro výuku dechových nástrojů a nástrojů bicích, kterou současně mohou využívat i souborové uskupení /DOM, dixieland Jazzsle, aj./ a ICT techniku pro Hudební a Výtvarný obor.

Máme radost, že společně tvoříme budoucnost naší otevřené a bezpečné Základní umělecké školy Krnov.