Skip to content

ZUŠ Open 2017

Asociace základních uměleckých škol ČR je pro Nadační fond Magdaleny Kožené důležitým partnerem a podporovatelem.

Dovolte mi touto cestou přeposlat vám osobní poděkování vedení škol prezidentky AZUŠ ČR, paní Jindřišky Kudrlové, členky správní rady Nadačního fondu, všem školám zúčastněným v historicky prvním happeningu ZUŠ Open.