Skip to content

Organizace vzdělávání a hygienická opatření od 11. května 2020

Vážení rodiče, Vážení zákonní zástupci, Milí žáci,

provoz základních uměleckých škol je možné obnovit od 11. května 2020, a to v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020.

Na základě dotazníkové šetření a hygienických požadavků na provoz a organizaci vzdělávání, bude od 11. května 2020 výuka realizována následovně:

Odkaz na soubor (.pdf): ZDE

Hygienická opatření od 11. května 2020:

Odkaz na soubor (.pdf): ZDE

Čestné prohlášení (před prvním vstupem do školy) ke stažení: ZDE

Poznámka: z čistě praktických důvodů, prosíme, stáhněte, vyplňte a vytiskněte toto prohlášení za každý navštěvovaný obor a studijní zaměření. Děkujeme za pochopení.

Dovolte, abychom vám všem poděkovali za obrovskou trpělivostvstřícnost, kterou jste nám tak aktivně projevovali během těchto dvou náročných „koronavirových“ měsíců. Pevně věříme, že nám od září hygienické podmínky dovolí, vrátit se do zcela normálního režimu.

Nesmím opomenout ani na nelehkouobětavou práci pedagogickýchnepedagogických zaměstnanců. Někteří dokonce velmi aktivně vstupovali do dobrovolnických aktivit našeho města. Dokázali jsem si tak, že společnými silami a nadšením pro věc zvládneme vše, co se před nás postaví. 

Mgr. Kamil Trávníček, ředitel ZUŠ Krnov