Skip to content

ZÁPIS DO ZUŠ KRNOV NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Z Á P I S  D O  Z U Š  K R N O V  N A  Š K O L N Í  R O K  2 0 1 7 / 2 0 1 8

Základní umělecká škola Krnov uskuteční ve středu 31. května 2017 zápis žáků do Hudebního oboru a po dobrých zkušenostech z minulých let ve čtvrtek 1. června 2017 zápis žáků do všech nehudebních oborů /Výtvarný, Literárně dramatický a Taneční obor/ na následující školní rok 2017/2018.

Před samotným zápisem je nutností vyplnění on-line přihlášky, kterou naleznete na webových stránkách školy www.zuskrnov.cz v sekci „Dokumenty/Přihláška žáka on-line“. Zde si předem vyplníte interaktivní formulář a urychlíte si tak v pohodlí svého domova agendu, která v den konání zápisu probíhá.

Pozor: vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí do ZUŠ Krnov. Ta slouží pouze k urychlení administrace.

Zápis do ZUŠ Krnov
Zápis do ZUŠ Krnov

V případě doplňujících dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo na tel. 554 611 030.

Podrobnější informace pak naleznete zde: INFORMACE PRO RODIČE

obory_finale

Na vás a vaše děti se těší celý kolektiv zaměstnanců ZUŠ Krnov.

Podívejte se na nás v následujícím dokumentu o naší škole: