Skip to content

TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Základní umělecká škola Krnov uskuteční ve středu 24. května 2023 talentové zkoušky žáků do hudebního oboru a ve čtvrtek 25. května 2023 talentové zkoušky žáků do všech nehudebních oborů /výtvarný, literárně dramatický a taneční obor/ na následující školní rok 2023/2024.

Před samotnou zkouškou je nutné vyplnit přihlášku, kterou naleznete na webových stránkách školy zde: online přihláška. V přiloženém odkaze předem vyplníte interaktivní formulář a vyberete si v rezervačním systému čas, který vám nejvíce vyhovuje. Vyplněním této přihlášky urychlíte, v pohodlí svého domova, potřebnou agendu, která v den konání talentové zkoušky probíhá. 

Pozor: vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí do ZUŠ Krnov. Ta slouží pouze k urychlení administrace.

POŽADAVKY K ÚSPĚŠNÉMU VYKONÁNÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY

HUDEBNÍ OBOR:

 • Vokální schopnosti: zpěv předem připravené písně /na úrovni věku dítěte/
 • Sluchová analýza: analýza zahraných tónů na klavír a jejich zazpívání v poloze dítěte
 • Rytmická analýza: vytleskání jednoduchého rytmu dle ukázky učitele
 • Fyzické předpoklady: fyzické dispozice uchazeče o daný nástroj

Poznámka: předem si promyslete, jaké jiné studijní zaměření by pro vás bylo zajímavé, než to, které jste uvedli v přihlášce.

Instruktážní video zde:

VÝTVARNÝ OBOR:

 • Kresebné schopnosti: schopnost kresebně vyjádřit zadaný úkol, cit pro linku, tvar, kompozici
 • Uplatnění fantazie a barevného cítění: smysl a cit pro barvu, představivost, fantazie
 • Stupeň tvořivosti a samostatného projevu: zaujetí a kreativita při zpracování zadaného úkolu, spontánnost, originalita
 • Fyzické předpoklady: školní a sociální zralost žáka, porozumění zadanému úkolu

TANEČNÍ OBOR:

 • Pohybové předpoklady: provedení přirozeného pohybu na místě a z místa, koordinace
 • Anatomické dispozice: zjištění flexibility kloubů končetin a volnosti pohybu svalstva, končetin a trupu
 • Rytmické předpoklady: vytleskání jednoduchého rytmu dle ukázky učitele
 • Fyzické předpoklady: fyzické dispozice uchazeče s ohledem na zvolený obor

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR:

 • Mluvní předpoklady: dle věku přednes libovolné básně, na místě rozhovor, přečíst text s výrazem /po přípravě/, nebo opakování jazykových hříček formou hry
 • Pohybově rytmické předpoklady: vytleskání rytmu, motivovaná chůze v prostoru, reakce na změnu rytmu
 • Improvizace: formou hry s předmětem, v prostoru, reakce na boční vedení na základě představivosti a hry v roli
 • Fyzické předpoklady: celková pružnost, ohebnost, bez výrazné mluvní vady

VÝŠE ŠKOLNÉHO A VÝPŮJČNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Těší se na vás kolektiv zaměstnanců.

Vaše ZUŠ Krnov 🙂

Dětská scéna 2023

Úspěšná výprava na Dětskou scénu – RECITÁTOŘI 2023

17. dubna 2023 se konalo krajské kolo celostátní přehlídky Dětská scéna – Recitátoři 2023 v kině K3 v Bohumíně. Z Krnova na cestu za poezií a prózou vyrazilo i sedm recitátorů z LDO – ZUŠ Krnov, které z okresního kola vyslal lektorský sbor poté, co pečlivě vyslechl jejich interpretaci vybraných veršů a prozaických textů. Naši školu, ale i okres zastupovali tito ocenění recitátoři: Michael Mrůzek, Sofie KilhofKateřina Theisová, kteří si domů odvezli krásné Čestné uznání. Navíc se v kraji neudělovala ani místa ani pásma, ale jen čestná uznání, či Ocenění poroty s postupem na národní přehlídku.

Mezi staršími recitátorkami, které se v kraji také neztratily a své texty přednesly v daný okamžik, jak nejlépe to šlo, byly Ela Haščinová, Viola Kubaníková, Rozárie KunovskáEva Martínková. Ta se lektorskému sboru ten den líbila více a obdržela cenu nejvyšší s postupem do Národního kola. Naší školu, město, ale i Moravskoslezský kraj bude reprezentovat  9. až 11. června 2023 ve Svitavách.

Děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme mnoho dalších úspěchů v recitaci.

Vaše ZUŠ Krnov 🙂

Krajská přehlídka talentovaných klavíristů

Dne 14. dubna 2023 se konala přehlídka talentovaných klavíristů celého Moravskoslezského kraje v prostorách koncertního sálu ve Frýdku – Místku. Této přehlídky se zúčastnilo celkem 79 žáků. Náš krnovský region reprezentovalo 5 žáků ze ZUŠ Krnov.

Byli to žáci třídy paní učitelky  Šárky Richterové a Denisy Romanidu ( Christos Novák, Antonín Novák, Mikuláš Bok, Kristián Kolárik a Max Marienka )

Úroveň této přehlídky je vždy vysoká, nebylo tomu jinak ani v letošním ročníku. Naší mladí klavíristé vzorně reprezentovali naší školu, město Krnov a Moravskoslezský kraj.

Šárka Richterová, vedoucí klavírního oddělení