Skip to content

Žáci a pedagogové podpořili celorepublikovou akci Noc kostelů

Projekt letos připadl na pátek 7. června 2024 a do jeho 16. ročníku se přihlásilo více než 1 800 kostelů a modliteben z celé České republiky. Mezi nimi byl také poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení kříže na Cvilíně.

Prvotní impuls vzešel od p. učitelky Jany Polkové, která s místním farářem vše domluvila a zorganizovala hodinový program žáků a pedagogů krnovské ZUŠ.

Krásně vyzdobený cvilínský barokní kostel nabídl úžasný a netradiční prostor jak posluchačům, tak účinkujícím. Své umění předvedli žáci ze tříd Ludmily Bokové, Lucie Bednářové, Tomáše Mičky, Neveny LilovéKateřiny Vidličkové. Aktivně se prezentovala svým zpěvem Nevena Lilova a flétnou Kateřina Vidličková za klavírního doprovodu Ludmily Bokové. Jako host se představila absolventka krnovské ZUŠ a současná posluchačka ostravské konzervatoře Ludmila Boková.

Kateřina Vidličková, vedoucí HO ZUŠ Krnov