Skip to content

Informace k zahájení školního roku 2014/2015

Informace k zahájení nového školního roku

Školné 2014/2015: platbu uhraďte na účet školy /číslo naleznete na webových stránkách školy/, jako variabilní symbol uvádějte číslo, které Vám bude přiděleno v prvním týdnu měsíce září /zajistí třídní učitelé/. Dle platné vyhlášky musí být platba provedena do 15.9.2014

Školné 2014/2015

Rozvrh hodin 2014/2015: na rozvrhu hodin se podílí individuálně žák se svým pedagogem.

Rozvrh hodin 2014/2015

Hudební nauka: bude vyvěšena v prvním týdnu měsíce září. Vyučování začne ve druhém týdnu školy. Upozorňujeme, že dle platného ŠVP ZUŠ Krnov je HN povinným předmětem, který nelze nahradit výukou HV v ZŠ.

Komorní hra: dle platného ŠVP ZUŠ Krnov je komorní hra od určitých ročníků /liší se dle studijního zaměření/ povinným předmětem a je tedy nutností jej splnit. Pedagogové své žáky informují s dostatečným předstihem.