Skip to content

Informace k zahájení školního roku 2019/2020

Hudební nauka:

Výuka PSHO a HN bude zahájena od středy 11.9.2019. Do této doby mají rodiče /žáci/ povinnost individuálně (osobně, nebo prostřednictvím e-mailu) přihlásit žáka do hodin nauky, která jim dle stanoveného rozvrhu vyhovuje. Žáky a rodiče 1. ročníků budeme navíc informovat na společné schůzce 2.9.2019.

Do výuky donést: přezůvky, notový sešit, tužku, gumu, psací pero a 50 Kč,- na pracovní sešit.

Maximální počet žáků ve skupině je dle platného ŠVP a RVP 20 žáků.

1.A, 1.B – Mgr. Kamil Trávníček ( travnicek@zuskrnov.cz )

2.A, 2.B. 2.C – Mgr. Kamil Trávníček

3.A, 3.B – Mgr. Tomáš Mička ( micka@zuskrnov.cz )

3.C – Mgr. Kamil Trávníček

4.A, 4.B – Mgr. Tomáš Mička

5.A, 5.B – Mgr. Tomáš Mička


Čip do školy:

Každé dítě obdrží přístupový čip, který umožňuje vstup do školy. Rodiče nově přijatých žáků si na úvodní schůzku donesou 50 Kč.- (vratná záloha).

Souborové hry:

Jsou přístupné všem žákům ZUŠ Krnov /školné navíc se neplatí, je součástí jednoho školného/. Přihlašování probíhá prostřednictvím osobního kontaktu s vyučujícím.

Rozvrh hodin:

Rozvrh hodin individuální výuky se domlouvá u vyučujících daného předmětu (z organizačních důvodů je třeba respektovat jeho rozvržení).

Školné a výpůjčné:

Školnévýpůjčné musí být uhrazeno za 1. pololetí do 15. září a za 2. pololetí do 15. února daného školního roku.

Přejeme Vám úspěšný nový školní rok 2019/2020.