Skip to content

Město ocenilo i žáky ZUŠ Krnov

Ocenění převzali hudebníci, herci, archeolog i pedagogové

Starostka Jana Koukolová Petrová společně s oběma místostarosty, Michalem Brunclíkem a Janem Krkoškou, předala ocenění pěti jednotlivcům a třem tělesům, která v loňském roce vzorně reprezentovala naše město na poli kultury. Čtyři osobnosti převzaly ocenění za celoživotní, nebo dlouhodobý přínos v kultuře města Krnova a v kategorii Mladý umělec bylo oceněno pět dětí do deseti let.

10

Tradiční setkání s vybranými osobnostmi kultury spojené s předávání ocenění se uskutečnilo v úterý 17. května v Koncertní síni sv. Ducha. „Tyto chvíle jsou jedinečnou příležitostí vám poděkovat za to, že svůj talent, pracovitost, fantazii, invenci, nadšení pro věc a vědomosti dáváte také ve prospěch našeho města. Díky vám a vašim úspěchům se o Krnovu ví nejen v našem regionu či republice, ale i v zahraničí. Mnozí z vás se rovněž podílejí na výchově mladých lidí, otevírají jim obzory a pozitivně ovlivňují jejich pohled na svět. Za to všechno vám nyní chceme poděkovat. Věřím, že ocenění, které dnes převezmete, bude pro vás nejen uznáním za dosavadní výsledky vaší práce, ale současně i povzbuzením do dalších dnů,“ uvedla u této příležitosti starostka Jana Koukolová Petrová.

V letošním roce mělo vyhlašování osobností kultury svá specifika. „Poprvé mezi námi nejsou sportovci. Po zkušenostech z minulých let, kdy kapacita síně již nestačila, jsme se rozhodli oceňování v kultuře a ve sportu oddělit. Další novinkou je, že v kategorii kultury poprvé oceníme také děti do deseti let, a to za mimořádnou píli, nadšení a aktivity v roce 2015,“ dodala Jana Koukolová Petrová.

Nominace na ocenění v kultuře podávají občané a také členové kulturní komise. Definitivní slovo ve výběru pak má rada města.

OCENĚNÍ V KULTUŘE ZA ROK 2015

JEDNOTLIVEC DO 18 LET

 Martin Schindler

převzal ocenění za vzornou reprezentaci města v národních i mezinárodních soutěžích ve hře na klavír.

Vynikající mladý klavírista. Je žákem 7. ročníku I. stupně klavírní třídy Šárky Richterové Základní umělecké školy v Krnově. V roce 2010 se poprvé zúčastnil prestižní soutěže mladých klavíristů Prague Junior Note, kde získal 2. místo. O rok později se znovu rozjel do Prahy a vybojoval Čestné uznání I. stupně, dále se zúčastnil mezinárodní soutěže v Broumově, kde získal opět Čestné uznání a poté v celostátním kole soutěže základních uměleckých škol obhájil 2. místo. V roce 2012 se zúčastnil opět mezinárodní soutěže v Broumově, kde získal 2. místo a taktéž 2. místo od studentské poroty. V témže roce se zúčastnil mezinárodní soutěže v Rajci, odkud si odváží cenu města Rajec. Jeho největším úspěchem je prvenství v soutěži Prag junior Note, a to 1. místo v I. kategorii. V roce 2013 se zúčastnil dvou mezinárodních soutěží, v Mikulově získal od studentské poroty 2. místo a na soutěži Pro Bohemia v Ostravě získal 3. místo. V roce 2014 se opět zúčastnil klavírní soutěže Prague Junior Note a získal vynikající 3. místo. Vloni se zúčastnil s Dechovým orchestrem Mezinárodní soutěže velkých dechových orchestrů v Ostravě, kde orchestr získal Zlaté pásmo a cenu za nejlepší provedení povinné skladby J. Šípa Prelude. V této skladbě se Martin představil jako hráč na klávesy, kde se snažil napodobit zvuk harfy, což v této skladbě bylo velmi důležité. V letošním roce s Čtyřfletem, který doprovázel na klavír, získal v krajském kole 2. místo.

 Karolína Rosická

Převzala ocenění za vzornou reprezentaci města v národních i mezinárodních soutěžích ve hře na příčnou flétnu.

Je žákyní krnovské Základní umělecké školy v Krnově od roku 2006. Pracuje ve flétnové třídě paní učitelky Kateřiny Vidličkové. Karolína je flétnistka širokého záběru – věnuje se hře sólové, souborové, komorní i orchestrální. Ve všech jmenovaných oborech se velmi aktivně a pravidelně zúčastňuje nejrůznějších soutěží a přehlídek. Z těch nejprestižnějších uveďme mezinárodní soutěž v komorní hře Slovenská hudobná jar v Rajci na Slovensku, celorepublikovou soutěž Karl Ditters a jeho současníci a v neposlední řadě Národní soutěže ZUŠ. Téměř ze všech si Karolína přiváží ocenění na úrovni krajské i celostátní. Od roku 2011 pracuje ve flétnovém kvartetu Čtyřflet. Oba soubory patří k významným hudebním tělesům, která reprezentují školu na nejrůznějších akcích školy, města Krnova, ale také v zahraničí.

 Ondřej Hnízda

převzal ocenění za vzornou reprezentaci města v národních i mezinárodních soutěžích ve hře na trubku.

Hudební vzdělání získával v krnovské ZUŠ v žesťové třídě pana učitele Luďka Tlacha. Současně je také posluchačem 3. ročníku Lidové konzervatoře v Ostravě, kde studuje hru na trubku pod vedením pana učitele Petra Kabila. V loňském školním roce se úspěšně zúčastnil ústředního kola celostátní soutěže ZUŠ ČR ve hře na dechové nástroje v Liberci, kde získal ve své kategorii 2. místo. Ještě pronikavějším úspěchem pak byla jeho účast na X. Mezinárodní interpretační soutěži dechových nástrojů Brno 2015, kde jako jediný z žáků základních uměleckých škol dostal šanci bojovat ve finále se studenty konzervatoří z celého Schengenu. V letošním roce pokračuje v nastoleném trendu, když rozhodujícím způsobem přispěl k postupu žesťového kvinteta ZUŠ Krnov do ústředního kola soutěže žáků ZUŠ. Své hráčské schopnosti uplatňuje v Dechovém orchestru mladých, dále je členem dixielandu Jazzsle a BigBandu Krnov. Z dlouhodobého hlediska je Ondřej jedním z nejlepších reprezentantů ZUŠ Krnov.

 Karolína Orlíková

převzala ocenění za vzornou reprezentaci města v národních i mezinárodních soutěžích ve hře na příčnou flétnu.

Karolína Orlíková je žákyní krnovské Základní umělecké školy v Krnově od roku 2003. Od počátků jejího studia se zařadila k nepřehlédnutelným a výrazným postavám amatérské hudby. Své první muzikantské krůčky zahájila ve flétnové třídě paní učitelky Kateřiny Vidličkové, kde v letošním školním roce absolvuje II. stupeň studia ve hře na příčnou flétnu. Za 13 let strávených v muzikantském světě toho hodně dokázala – patří mezi zakládající členky flétnového souboru Čtyřflet, od roku 2009 je členkou a sólistkou Dechového orchestru mladých Krnov, aktivně spolupracuje s Big Bandem Krnov, je příležitostnou členkou Cimbálové muziky Krnov a Edelbandu. Jako flétnistka se prezentuje na akcích a koncertech nejrůznějšího charakteru, vystupuje na vernisážích, výchovných koncertech, akcích pro město Krnov, benefičních koncertech. Také její soutěžní úspěchy patří k nejlepším v ZUŠ jak v kategorii sólová, tak komorní hra. Z těch nejprestižnějších uveďme mezinárodní soutěž v komorní hře Slovenská hudobná jar v Rajci na Slovensku, celorepublikovou soutěž Karl Ditters a jeho současníci. Karolína v ZUŠ Krnov navštěvuje také obor taneční, kde pracuje od roku 2003 pod vedením paní učitelky Ireny Špičkové. Je stálou členkou tanečního souboru Naboso.

MLADÝ UMĚLEC

Viktorie Tůmová (výtvarný obor ZUŠ Krnov)

Viktorka je žákyní přípravného ročníku výtvarného oboru a v loňském roce již získala 1. místo v předškolní kategorii ZUŠ v celostátní výtvarné soutěži Zvíře není věc, a také 1. místo v I. kategorii v celostátní výtvarné soutěži o nejhezčí, nejzajímavější ztvárnění Berušky.

Jiří Trávníček (hudební obor ZUŠ Krnov)

Jiří je žákem teprve 2. ročníku ZŠ Dvořákův okruh. Mezi jeho největší úspěchy v roce 2015 patří 2. místo v okresním kole soutěže ZUŠ ČR v sólovém zpěvu a 1. místo ve finále pěvecké soutěže Vánoční rolnička ve Vrbně pod Pradědem.

Beata Uvírová (hudební obor ZUŠ Krnov)

Beatka nastoupila do krnovské ZUŠ jako šestileté děvčátko. V loňském roce se velmi úspěšně zúčastnila celorepublikové soutěže ZUŠ, kde si z krajského kola přivezla krásné 2. místo.

Zuzana Gajdošová (hudební obor ZUŠ Krnov)

Zuzanka na klavír začala hrát v pěti letech a za tak krátkou dobu má již ve sbírce několik ocenění. Stříbrné pásmo na mezinárodní soutěži Mozart v Olomouci a v neposlední řadě i zlaté pásmo na mezinárodní soutěži Ilji Hurníka v Háji ve Slezsku.

Alexandra Pokorná (hudební obor ZUŠ Krnov)

V Krnově začala hrát na klavír v šesti letech na zdejší ZUŠ a prvním úspěchem bylo v jejích sedmi letech třetí místo na krajské soutěži ZUŠ. Od té doby již dvakrát získala zlaté pásmo na mezinárodní hudební přehlídce Ilji Hurníka v Háji ve Slezsku.

Odkaz na fotogalerii: zde  autorem fotografií je Martin Hradečný

Odkaz na video: zde autorem videa je MÚ Krnov