Skip to content

Mimořádné opatření MZ

Mimořádné opatření MZ k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2.

Ke stáhnutí zde: Mimořádné opatření MZ

Z výše uvedeného vyplývá, že povinnost nošení roušek se týká všech společných prostor (chodby, záchody, šatny, apod.). Povinnost se nevztahuje na třídy, ve kterých probíhá vzdělávání. Toto opatření samozřejmě platí pro všechny aktéry ve vzdělávání, tedy i zaměstnance školy.

Prosíme všechny rodiče, zákonné zástupce a návštěvy, aby školu navštěvovali pouze v nezbytně nutných případech. Pro další komunikaci, prosím, využívejte dostupné komunikační kanály (telefon, e-mail, Klasifikace).

Děkujeme za pochopení a dodržování těchto mimořádných opatření.

Vaše ZUŠ Krnov