Skip to content

Oceňování osobností kultury roku 2016

Krnov se může chlubit celou řadou osobností, které aktivně působí v oblasti umění a kultury. Že jich je dostatek, dokazuje skutečnost, že každý rok nebývá nouze o kandidáty, kteří si za reprezentaci města na poli kultury zaslouží ocenění.

Stejně tomu bylo i letos a tak v úterý 16. května 2017 mohlo v Koncertní síni sv. Ducha proběhnout slavnostní vyhlášení ocenění v kultuře za rok 2016. Za úspěchy v loňském roce převzalo ocenění šest jednotlivců a dvě kulturní tělesa. Devět osobností získalo ocenění za celoživotní, nebo dlouhodobý přínos v kultuře města Krnova a třem dětem do deseti let byl předán Certifikát mladého umělce.

Oceňování v kultuře pak ovládli hudebníci ze ZUŠ Krnov.

MLADÝ UMĚLEC

Eleni Elavsky, ZUŠ Krnov, hudební obor

Nadějná osmiletá klavíristka narozená ve Spojených státech již za svou kariéru získala Zlaté pásmo v mezinárodní soutěži Ilji Hurníka v Háji ve Slezsku a 1. místo v okresní soutěži ve hře na klavír, pořádané ministerstvem školství.

Ludmila Boková, ZUŠ Krnov, hudební obor

Liduška patří k nejmladším žákům ZUŠ a svým tancem, hrou na zobcovou flétnu i výtvarným cítěním reprezentuje aktivně svou školu, ať už uměleckou, tak základní a v neposlední řadě i město Krnov.

Pavlína Slavíková, ZUŠ Krnov, taneční obor

Přesto, že je Pavlínka teprve žákyní třetího ročníku, má za sebou tato malá tanečnice již prezentaci v řadě choreografií. Účast v mnoha soutěžích proměňuje v umístěních na předních pozicích a pravidelně tak postupuje do krajských kol.

JEDNOTLIVEC DO 18 LET

Viktorie Kutálková

Je vynikající hráčkou na klarinet, své dovednosti získává v ZUŠ Krnov, v klarinetové třídě Mgr. Pavlina Panajotova. Pravidelně se zúčastňuje vystoupení a řady významných hudebních soutěží v rámci školy. V roce 2015 se umístila na 1. místě v krajském kole, v ústředním kole skončila na 2. místě. Od roku 2011 je členkou Dechového orchestru mladých Krnov, s nímž reprezentovala naši zemi na festivalu dechových orchestrů Beijing International Band Festival v Pekingu.

Eliška Marková

Eliška Marková je zpěvačkou vynikajících kvalit. Je externí členkou pěveckého sboru Altán a členkou sboru při ZUŠ Krnov. V roce 2015 obsadila 3. místo v celostátní soutěži v Litoměřicích. V loňském roce dosáhla největšího úspěchu, když se probojovala do nejužšího finále soutěže Sanremo Junior CZ a za doprovodu velkého orchestru vystoupila na slavnostním koncertu v paláci Hybernia v Praze.

Richard Švéda

Již deset let navštěvuje ZUŠ Krnov a od roku 2009 je v klarinetové třídě Mgr. Pavlina Panajotova. Průběžně reprezentuje ZUŠ a Krnov v sólové hře na klarinet, v klarinetovém souboru a DOM Krnov. V roce 2015 se umístil na 1. místě v celostátním kole soutěže ZUŠ. S dechovým orchestrem se účastnil festivalu Beijing International Band Festival v Pekingu. V současné době je prvním klarinetistou tohoto úspěšného hudebního tělesa.

Jakub Osadník

Je žákem ZUŠ Krnov, klavírní třídy Šárky Richterové. Kromě sólového klavíru, čtyřruční a komorní hry hraje také na varhany a je výborný korepetitor. Doprovází Ženský pěvecký sbor pod vedením paní Jany Hlaviznové a nyní navštěvuje chrámový sbor u svatého Martina. K jeho úspěchům patří v roce 2014 1. místo v okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na klavír. V loňském roce se opět zúčastnil soutěže pořádané ministerstvem školství, a to v komorní hře. Často vystupuje na koncertech a jiných akcích pořádaných nejen ZUŠ. Je velmi houževnatý, pracovitý a citlivý. Hudba se stala jeho životní láskou.

Julie Kašpárková

Je žákyní ZUŠ Krnov, klavírní třídy Šárky Richterové. Před sedmi lety se poprvé zúčastnila prestižní soutěže Prague Junior Note, v níž získala 2. místo. V roce 2013 se zúčastnila mezinárodní soutěže v Broumově, kde získala čestné uznání a od studentské poroty 3. místo. V roce 2014 se zúčastnila celorepublikové soutěže pořádané ministerstvem školství a v krajském kole obsadila 2. místo. Mnohokrát účinkovala na opavském mezinárodním festivalu Magický klavír v proměnách času. V letošním školním roce opět soutěžila ve hře na klavír pořádané ministerstvem školství a v krajském kole získala 3. místo. Kromě klavíru se léta věnuje také tanci a literárně dramatickému oboru. Je stále usměvavá a srší aktivitou.

KULTURNÍ TĚLESO

Dechový orchestr mladých Krnov

DOM založil v roce 1961 Karel Dospiva, který orchestr vedl do roku 2010. Vysoké nároky dirigenta kladené na členy orchestru velmi záhy přinesly zasloužené úspěchy ve formě pravidelného umisťování mezi nejlepšími hudebními tělesy tohoto typu. Důkazem jsou nepřetržitá vítězství v ústředních kolech soutěží dechových orchestrů ZUŠ v letech 1971 až 1990 a v neposlední řadě i účast na dalších velkých festivalech a soutěžích v ČR, např. Kmochův Kolín, FEDO Štětí nebo soutěží v Praze, Brně a Ostravě. Posledním úspěchem na domácí půdě byla účast v mezinárodní soutěži velkých dechových orchestrů v Ostravě v červnu 2015, kde získal zlaté pásmo s vyznamenáním a cenu za nejlepší provedení povinné skladby. DOM si velmi dobře vedl i v soutěžích a festivalech pořádaných téměř ve všech evropských zemích. Mezi největší mezinárodní úspěchy orchestru patří vystoupení v Royal Albert Hall v Londýně (1991) a koncertní turné po USA (2008). V loňském roce orchestr reprezentoval Krnov a ČR na festivalu Beijing International Band Festival v Pekingu. Od roku 2010 je uměleckým vedoucím a hlavním dirigentem 60 členného hudebního tělesa bývalý hráč orchestru a současný učitel ZUŠ Krnov Luděk Tlach, který úspěšně navázal na práci Karla Dospivy. Orchestru se pod jeho vedením daří zachovat precizní provedení jednotlivých skladeb, stále rozšiřovat repertoár a přibližovat tak hudbu různých žánrů posluchačské veřejnosti. Luděk Tlach stále drží vysokou uměleckou úroveň orchestru.

Z celehé srdce blahopřejeme všem oceněným a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy 🙂