Skip to content

Poděkování za sponzorský dar

Poděkování jednateli firmy Krnovské opravny a strojírny s.r.o., jmenovitě Ing. Filipu Loučkovi.

Krnovské opravny a strojírny s.r.o.

Děkujeme…