Skip to content

Rekonstrukce ZUŠ Krnov

Vážení rodiče, žácipřátelé ZUŠ Krnov,

dovolte, abychom Vás krátce informovali o výsledku hlasování zastupitelstva města Krnova ve věci rekonstrukce a následného stěhování ZUŠ Krnov do nových prostor.

Odbor veřejných zakázek předložil ke schválení zajištění finančního krytí na akci „ZUŠ – rekonstrukce budovy nám. Míru 13 – realizace“ ve výši 60 mil. Kč z rozpočtových prostředků roku 2019 – 2020.

Zastupitelstvo města schválilo zajištění finančního krytí na akci „ZUŠ – rekonstrukce budovy nám. Míru 13 – realizace“ ve výši 60 mil. Kč  z rozpočtových prostředků roku 2019 – 2020.

V úpravě rozpočtu pro rok 2018, který byl předložen ke schválení ZM dne 28. 3. 2018 byl schválen požadavek na vykrytí finančních prostředků v celkové výši 5 mil.  Kč.

Realizace předpokládá financování akce v letech 2018 – 2020:

Předpokládané náklady dle PD:

  1. a) předpoklad pro rok 2018           5 mil. Kč
  2. b) předpoklad pro rok 2019         50 mil. Kč
  3. c) předpoklad pro rok 2020          10 mil. Kč

Termíny realizace akce:

– předpokládaný termín zahájení realizace přeložky                        07/2018

– předpokládaný termín zadávacího řízení na stavbu                       10/2018

– předpokládaný termín dokončení díla                                              jaro 2020

Byť nás čeká ještě dlouhá cesta, domnívám se, že světlo na konci temného tunelu je již viditelné…a máme z něj po mnoha letech intenzivní práce opravdu upřímnou radost 🙂

Děkujeme všem zastupitelůmvedení našeho města za obrovskou podporu v přípravě této nemalé investiční akce.