Skip to content

SRPŠ ZUŠ Krnov

Vážení rodiče,

výbor SRPŠ při ZUŠ Krnov navrhl a  schválil příspěvek pro školní rok 2012/13. Výše této finanční částky je 150,- Kč na rodinu. Obnos se využívá především na odměny pro žáky ZUŠ a  na částečné proplácení cestovních nákladů. V celkovém součtu, se kterými SRPŠ nakládá, tyto peníze tvoří pouze třetinu financí.

O přesném účetnictví se můžete kdykoliv informovat prostřednictvím webových stránek (www.zuskrnov.cz), nebo přímo v kanceláři školy, kde je k dispozici.

Zaplacením současně potvrzujete souhlas s touto navrhovanou částkou pro školní rok 2012/13.

Děkujeme za pochopení.

Výbor SRPŠ při ZUŠ Krnov a Mgr. Kamil Trávníček, ředitel školy

Výsledek hospodaření
Zpráva revizní komise