Skip to content

Písně v růžích

Milí přátelé,

„Písně v růžích“ je název pro sólový absolventský koncert Petry Kadlčíkové, která již několikátým rokem studuje sólový zpěv u pedagožky Ilony Rédlové.

Srdečně vás zveme na tento koncert, kde zazní písňová tvorba, která je Petře nejblíže, za klavírního doprovodu Denisy Romanidu. Nebude chybět ani autorská poezie.

Hosty večera bude paní Lada Soukupová a Ilona Rédlová.

Budeme se na vás těšit 15. června 2023 v 18:00 hod, v KS ZUŠ Krnov na Hlavním náměstí.

Vaše ZUŠ Krnov 🙂

BENEFIČNÍ KONCERT ZUŠ KRNOV

Vážení přátelé,

dovolte, abychom Vás pozvali na Benefiční koncert v rámci projektu Piana do škol.

Naše Základní umělecká škola Krnov bude od 1. listopadu 2023 sídlit v rekonstruované budově na nám. Míru 13, jejíž součástí bude nový koncertní sál. Snem našich žáků a kolegů je pořídit zcela nové koncertní křídlo.

Rodinná nadace Karla Komárka zakoupila v září 2020 za 5,3 milionů Kč 8 pianin a 3 klavíry odmítnuté čínským klientem po návštěvě předsedy českého senátu na Taiwanu. Nástroje se rozhodla věnovat českým školám. Ze 152 žádostí, obdržených v grantové výzvě, vybrala odborná komise 56 žadatelů, u kterých vyhodnotila, že nové pianino potřebují nejvíce.

Jedenáct žadatelů získalo nástroj okamžitě a dalších 45 škol, jejichž hudební nástroje byly v nevyhovujícím stavu, bylo v listopadu 2020 zařazeno do veřejné sbírky. Do konce roku 2021 se podařilo mezi lidmi vybrat neuvěřitelných 9 855 000 Kč a všechny školy se mohly radovat z nového nástroje. Mezi tyto šťastné školy patřila i naše ZUŠ Krnov.

V říjnu 2022 nadace vypsala novou grantovou výzvu Piana do škol 2022, do které se přihlásilo celkem 44 základních uměleckých škol z celé České republiky. Vybráno bylo odbornou komisí 22 z nich. Šest škol usiluje o křídlo a 16 o pianino značky Petrof.

Nadace se dozvěděla, že naše škola bude mít nový koncertní sál, a tak nás oslovila bez nutnosti podávat grantovou výzvu. Jsme tedy mezi 6 šťastnými adepty, kteří by mohli získat nové koncertní křídlo.

S velkou úctou bychom Vás chtěli pozvat na Benefiční koncert, který bude zaměřen ve prospěch této sbírky. Na akci vystoupí nejenom žáci naší školy, ale také pedagogové.

Koncert se uskuteční v úterý 20. června 2023 od 18:00 hod. v Koncertní síni Sv. Ducha v Krnově.

V případě, že byste se rozhodli nás podpořit v tomto ojedinělém projektu, bude Váš finanční příspěvek okamžitě násoben Nadací Karla Komárka. Odkaz na sbírku naleznete zde: https://pianadoskol.cz/ ZUŠ Krnov pak zde: https://pianadoskol.cz/?detail=67-zakladni-umelecka-skola-krnov

S upřímným poděkováním

Mgr. Kamil Trávníček, ředitel ZUŠ Krnov